Paweł Kucharski

Blog

Kilka słów o mnie

Przyjechałem do Jeleniej Góry na jesieni 2006 turystycznie, na 2 dni i mieszkam do dziś.
Urok tego miejsca kazał mi tu zainwestować i rozpocząć nowe życie. Jednak jako spadochroniarz mam spojrzenie mniej nacechowane bezkrytyczną miłością rodzinną i może dlatego bardzo bym chciał, aby to miejsce wykorzystało w pełni swój potencjał. Może dlatego czasami szukam dziury w całym. Chcę jednak mobilizować wszystkich współmieszkańców do działań na rzecz odgnuśnienia, rozwoju i uatrakcyjnienia Jeleniej. Szukam zwolenników takiego myślenia.

Podziel się z innymi

| |

10.08.2018, piątek - "ulepszanie" kolanem

2018-08-10 13:51
"Pracownicy Biur Legislacyjnych Sejmu i Senatu zgłosili ponad 600 poprawek, uwag i wątpliwości do 12 nowelizacji ustaw sądowych - informuje Radio Zet. Jak wynika z analizy dziennikarki radia Joanny Komolki, pracownicy zwracali uwagę m.in. na to, że przechodzenie w stan spoczynku sędziów po 65. roku życia jest niekonstytucyjne, niezgodne z konstytucją są zapisy o de facto braku możliwości odwołania się sędziego od negatywnej opinii KRS co do dalszego jego orzekania po ukończeniu 65. roku życia. Eksperci zwrócili też uwagę na zbyt...

08.08.2018, środa - "Jeszcze Polska nie zginęła"

2018-08-08 15:27
Wystawę pod tym hasłem można oglądać w Berlinie. Jest ona berlińskim składnikiem obchodów 100-lecia Wolnej Polski i jej cel jest wielce chwalebny - przyczepić się nie można. Jak wspomniałem idea godna pochwalenia. Poniżej załączam opis tej wystawy. Otóż na parkanie budowlanym z blachy falistej otaczającym dziurę w ziemi po starej ambasadzie polskiej powieszone zostały rozmaite zdjęcia i kolorowe plansze o tematyce historycznej. A to o Powstaniu Kościuszkowskim, a to o Polskich Legionach we Włoszech, a to o rozdzieraniu Pols...

03.08.2018, piątek - jak PiS niszczy porządek prawny

2018-08-03 12:26
Chór PiSowski w przerażeniu, że nie uda się do końca rozwalić polskiego sądownictwa przed wyborami, posługując się półprawdami, ogłasza swoją interpretację prawa unijnego. Tym samym odcina się od podpisanych, choćby przez Prezydenta L. Kaczyńskiego, zasad działania obowiązujących wszystkich członków Unii, zaprzecza członkostwu Polski w Unii jako wspólnocie wartości, podważa panujący w Polsce system prawny, w którym najwyższą instancją odwoławczą dla każdego obywatela jest unijny sąd w Strasburgu. Kaczyński pokazuje Polakom śro...

28.07.2018, sobota - Polska po Kaczyńskiemu

2018-07-28 20:57
Ostatnie tygodnie to wysyp wspaniałych pomysłów PiS. Wszystkie one mają jeden cel: tak ułożyć Polskę, by następcom (czyli PiS nie jest pewny wygranej w nadchodzących wyborach) utrudnić przywrócenie stanu normalności. Choćby najnowszy pomysł dotyczący trybu wyboru I Prezesa SN. Skoro dotychczasowe regulacje są zbyt "liberalne" i zapewniające niezależność od władzy politycznej, to ekspresową ścieżką sejmową należy je dostosować do standardów Kaczyńskiego. Zaczyna się od tak zwanego "projektu poselskiego", czyli takiego, który...

26.06.2018, wtorek - standardy Wodnika

2018-06-26 15:22
Wodnik ma, jako usługodawca, dbać o dostawę wody zdatnej do użycia w gospodarstwie domowym oraz odbiór ścieków. Klient Wodnika ma za owe usługi płacić. W normalnym świecie opłata za wykonaną usługę następuje po jej należytym wykonaniu. Czyli woda ma być dostarczona i tak oczyszczona by nadawała się do normalnego domowego użytku. Wodę w JG dostarcza Wodnik i ma pozycję monopolisty, jako że w warunkach miejskich trudno jest zbudować samemu sobie ujęcie wody więc mieszkańcy JG zdani są na wodę od Wodnika. Tyle teorii. Teraz...