Paweł Kucharski

Blog

Kilka słów o mnie

Przyjechałem do Jeleniej Góry na jesieni 2006 turystycznie, na 2 dni i mieszkam do dziś.
Urok tego miejsca kazał mi tu zainwestować i rozpocząć nowe życie. Jednak jako spadochroniarz mam spojrzenie mniej nacechowane bezkrytyczną miłością rodzinną i może dlatego bardzo bym chciał, aby to miejsce wykorzystało w pełni swój potencjał. Może dlatego czasami szukam dziury w całym. Chcę jednak mobilizować wszystkich współmieszkańców do działań na rzecz odgnuśnienia, rozwoju i uatrakcyjnienia Jeleniej. Szukam zwolenników takiego myślenia.

Podziel się z innymi

| |

14.12.2017, czwartek - klamra

2017-12-14 14:25
Grudniowa noc 12/13 utrwala właśnie swoją pozycję w polskiej historii. 36 lat temu junta wojskowa czołgami rozjechała budzącą się demokrację, w 36 rocznicę mściwy Wódz zadrwił z Narodu. 36 lat temu był to akt uległości wobec mocarstwa zewnętrznego, w 36 rocznicę - wobec politycznej woli jednego Rodaka. 36 lat temu decyzje podejmowała marionetkowa Rada Państwa, w 36 rocznicę - marionetkowa Rada Polityczna. 36 lat temu sejm był zbiorowiskiem bezwolnych mianowanych klakierów, w 36 rocznicę - sejm udaje, że odzwierciedla...

10.12.2017, niedziela - zamiast tekstu

2017-12-10 16:10
Dziś zamiast tekstu tylko jeden link: http://m.tokfm.pl/Tokfm/7,109983,22706753,gdula.html Tak żeby było analitycznie i naukowo. Życzę miłej niedzieli.

25.11.2017, sobota - piąta kolumna

2017-11-25 10:22
Powróciła PRL-owska wykładnia pojęcia wrogów Narodu. Otóż każdy wypowiadający się krytycznie o posunięciach rządu "dobrej zmiany" zostaje mianowany wysłannikiem imperialistów niemieckich. Za Gomułki nazywało to się "wodą na młyn zachodnioniemieckich imperialistów". Dziś, wskutek zmian politycznych, imperialiści zmienili się z zachodnioniemieckich na niemieckich. Ale to jedyna, tylko taka kosmetyczna, zmiana w nazewnictwie - idea i zamierzona wymowa pozostają te same. Pewnym urozmaiceniem jest - wówczas niemożliwa - konstruk...

09.11.2017, czwartek - czy się opłaca?

2017-11-09 10:05
Wielokrotnie, w moich rozmowach z władzami miasta, wskazywałem na konieczność lepszego kolejowo-samochodowego skomunikowania JG z Niemcami. Jednocześnie postulowałem prowadzenie akcji reklamowych w Dreźnie i Berlinie. Składaliśmy również, jako Klaster, propozycję przedłużenia międzynarodowej linii autobusowej z Wrocławia do JG, lub stworzenia nowego połączenia wahadłowego JG - Berlin. Niestety władze nie wykazywały zbytniego zainteresowania takimi akcjami. W oparciu o właśnie opublikowane statystyki, postulaty owe pozwalam sob...

04.11.2017, sobota - Kaczyński bierze całą pulę

2017-11-04 17:32
Dziś Kaczyński wygrał nadchodzące wybory. Głównymi autorami tego sukcesu są panowie Schetyna i Petru. Dziś, zakładając "nową" partię rękoma Gowina przejął ostatecznie dużą część wahającego się elektoratu. W PRL-u też mieliśmy 3 "niezależne" partie: PZPR, ZSL i SD. Dziś mamy też 3 partie u władzy, partie, które podobnie jak w PRL, nie tworzą koalicji, tylko Zjednoczoną Prawicę. Koalicje tworzą partie mające własne oblicza i odrębne programy. Dziś natomiast - jak w PRL - mamy jedno oblicze, jednego wodza i jeden program. Przy...